Palvelut

Lakiasiat yrityksille:

 • yrityksen asiakirjat
 • sopimusoikeus
 • vero-oikeus
 • yritysjärjestelyt
 • työsuhdeasiat
 • kirjanpidollinen neuvonta ja konsultointi
 • juridiikan ja taloushallinnon koulutukset

Lakiasiat yksityishenkilöille:

 • perheoikeudelliset asiat
 • testamentti ja omaisuusjärjestelyt
 • perunkirjoitus ja perinnönjako
 • työsuhdeasiat
 • verotukseen liittyvät asiat
 • vuokrasuhteeseen liittyvät asiat